Cennik2019-08-19T14:24:55+02:00

Cennik

Wizyty terapeutyczne

TerapiaCena
Fizjoterapiawizyta 60 minut – 100 zł
wizyta 30 minut – 60 zł
Psycholog
Logopeda, Neurologopeda
Pedagog

O wizytach 30 minutowych decyduje terapeuta prowadzący.
Od wizyty konsultacyjnej termin wydania pisemnej opinii do dwóch tygodni. Opinia wydawana na prośbę rodzica.

TerapiaCena
Integracji Sensorycznej100 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej300 zł
OpiniaCena
Wielospecjalistyczna (3 specjalistów)250 zł
Od 1 terapeuty50 zł

Wizyty konsultacyjne

WizytaCena
Wizyta Konsultacyjna (fizjoterapeutyczna, logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna)100 zł

Turnusy terapeutyczne/pakiety wizyt

(logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog, terapia SI)

Ilość wizytCena
5450 zł
10850 zł
151 250 zł
201 600 zł

Testy diagnostyczne

Testy psychologiczneCena
Test dojrzałości szkolnej (ocena dojrzałości)od 100 zł do 200 zł*
Krótka skala Inteligencjiod 100 zł do 200 zł*
Bender- Koppitz (test percepcji wzrokowej)od 100 zł do 200 zł*
Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)od 100 zł do 200 zł*
Ocena zachowań autystycznych ASRSod 100 zł do 200 zł*
Zagrożenie niedostosowaniem społecznymod 100 zł do 200 zł*
Ryzyko zachowań autoagresywnych i suicydalnychod 100 zł do 200 zł*
Międzynarodowa skala wykonaniowa Leitera (funkcje poznawcze i społeczne)od 100 zł do 200 zł*
Ocena ryzyka depresji u dzieci i młodzieżyod 100 zł do 200 zł*
Skala radzenia sobie ze stresemod 100 zł do 200 zł*
Test predyspozycji dzieckaod 100 zł do 200 zł*
Test zdań niedokończonych Rottera (nieprzystosowanie, trudności w relacjach z najbliższymi, rówieśnikami),od 100 zł do 200 zł*
Test obrazkowy frustracji Rosenzweiga,od 100 zł do 200 zł*
Test lalek i ocena ryzyka wykorzystywania seksualnego dziecka,od 100 zł do 200 zł*
Test postaci ludzkiej (ocena poznawcza dziecka)od 100 zł do 200 zł*
Test rysunek Rodziny (badanie relacji rodzinnych)od 100 zł do 200 zł*
Pomiar inteligencji emocjonalnej (funkcje emocjonalne i społeczne)od 100 zł do 200 zł*

*Cena wizyty zależna od czasu potrzebnego na wykonanie testu.