Cennik2020-01-08T11:36:11+02:00

Cennik

Wizyty terapeutyczne

TerapiaCena
Fizjoterapiawizyta 60 minut – 110 zł
wizyta 30 minut – 60 zł
Psycholog
Logopeda, Neurologopeda
Pedagog

O wizytach 30 minutowych decyduje terapeuta prowadzący.
Od wizyty konsultacyjnej termin wydania pisemnej opinii do dwóch tygodni. Opinia wydawana na prośbę rodzica.

TerapiaCena
Integracji Sensorycznej110 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej300 zł
OpiniaCena
Wielospecjalistyczna (3 specjalistów)250 zł
Od 1 terapeuty50 zł

Wizyty konsultacyjne

WizytaCena
Wizyta Konsultacyjna (fizjoterapeutyczna, logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna)110 zł

Turnusy terapeutyczne/pakiety wizyt

(logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog, terapia SI)

Ilość wizytCena
5500 zł
10950 zł
151 400 zł
201 800 zł

Testy diagnostyczne

Testy psychologiczneCena
Test dojrzałości szkolnej (ocena dojrzałości)od 110 zł do 220 zł*
Krótka skala Inteligencjiod 110 zł do 220 zł*
Bender- Koppitz (test percepcji wzrokowej)od 110 zł do 220 zł*
Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)od 110 zł do 220 zł*
Ocena zachowań autystycznych ASRSod 110 zł do 220 zł*
Zagrożenie niedostosowaniem społecznymod 110 zł do 220 zł*
Ryzyko zachowań autoagresywnych i suicydalnychod 110 zł do 220 zł*
Międzynarodowa skala wykonaniowa Leitera (funkcje poznawcze i społeczne)od 110 zł do 220 zł*
Ocena ryzyka depresji u dzieci i młodzieżyod 110 zł do 220 zł*
Skala radzenia sobie ze stresemod 110 zł do 220 zł*
Test predyspozycji dzieckaod 110 zł do 220 zł*
Test zdań niedokończonych Rottera (nieprzystosowanie, trudności w relacjach z najbliższymi, rówieśnikami),od 110 zł do 220 zł*
Test obrazkowy frustracji Rosenzweiga,od 110 zł do 220 zł*
Test lalek i ocena ryzyka wykorzystywania seksualnego dziecka,od 110 zł do 220 zł*
Test postaci ludzkiej (ocena poznawcza dziecka)od 110 zł do 220 zł*
Test rysunek Rodziny (badanie relacji rodzinnych)od 110 zł do 220 zł*
Pomiar inteligencji emocjonalnej (funkcje emocjonalne i społeczne)od 110 zł do 220 zł*

*Cena wizyty zależna od czasu potrzebnego na wykonanie testu.