Oferta2019-08-19T14:21:25+01:00

Nasze Terapie

W odpowiedzi na diagnozę rozpoczyna się terapia poprawiająca zaburzone kompetencje. Obecnie dysponujemy różnymi metodami służącymi w usprawnianiu funkcji psychofizycznych. Mając diagnozę problemów dziecka, wiemy na czym powinniśmy się skupiać aby podwyższyć motywacje do pracy (mocne strony), oraz jakie umiejętności powinny ulec poprawie (słabe strony).

Kinezyterapia

Terapia neurorozwojowa.

U młodszych pacjentów:

 • NDT- Bobath, Bobath Baby
 • PNF,
 • Vojta.

U starszych:

 • PNF,
 • NDT- Bobath
 • Elementy terapia tkanek miękkich
 • Korekcja wad postawy

Neurologopeda

Celem terapii jest kształtowanie prawidłowej mowy pod względem fonetycznym gramatycznym i leksykalnym usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu. Nauka prawidłowych czynności pokarmowych.

Integracja Sensoryczna

Cel terapii skoncentrowany jest na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. Poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia się natomiast procesy nerwowe, które leżą u podstaw umiejętności szkolnych, ruchowych, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Kinesiotaping

Oklejanie wybranych elementów ciała specjalnymi plastrami, wg ściśle określonych zasad.

Terapia ręki

Usprawnianie motoryki małej w obrębie dłoni a także usprawnianie całej obręczy barkowej. Terapię ręki często łączymy z kinezyterapią dla osiągnięcia jak najlepszych efektów.

Psycholog dziecięcy

Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna.

Test LEITER

Test oceniający intelekt dziecka. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

Karmienie terapeutyczne

Nauka pojenia z kubka, karmienia łyżeczką, żucia, dzieci z problemami neurologicznymi oraz dzieci zdrowych.

Pedagog

Wykonanie diagnozy pedagogicznej, prowadzenie terapii pedagogicznej.

Diagnoza neurologopedyczna / logopedyczna

Wykonywana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do występujących zaburzeń, które oceniają stopień i obszar zakłóceń. Obejmuje również wywiad, oraz analizę dokumentacji medycznej.

Wczesna interwencja

Zajęcia mające na celu jak najszybszą diagnozę dziecka oraz skuteczne działania w celu zminimalizowania lub wyeliminowanie opóźnień rozwojowych dzieci. w szczególności ma to znaczenie u dzieci z grupy podwyższonego ryzyka (np. wcześniaków).

Sprzęt rehabilitacyjny

Służymy doradztwem w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjnego.

TESTY PSYCHOLOGICZNE:

 • Test dojrzałości szkolnej (ocena dojrzałości),
 • Krótka skala Inteligencji
 • Bender- Koppitz (test percepcji wzrokowej)
 • Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • Ocena zachowań autystycznych ASRS
 • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • Ryzyko zachowań autoagresywnych i suicydalnych
 • Międzynarodowa skala wykonaniowa Leitera (funkcje poznawcze i społeczne)
 • Ocena ryzyka depresji u dzieci i młodzieży,
 • Skala radzenia sobie ze stresem,
 • Testy predyspozycji dziecka.

TESTY PSYCHOLOGICZNE cd.:

 • Test zdań niedokończonych Rottera (nieprzystosowanie, trudności w relacjach z najbliższymi, rówieśnikami),
 • Test obrazkowy frustracji Rosenzweiga,
 • Test lalek i ocena ryzyka wykorzystywania seksualnego dziecka,
 • Test postaci ludzkiej (ocena poznawcza dziecka),
 • Test Rysunek Rodziny (badanie relacji rodzinnych),
 • Pomiar inteligencji emocjonalnej (funkcje emocjonalne i społeczne)

Indywidualnie spersonalizowane turnusy rehabilitacyjne

Jeśli potrzebujesz więcej informacji,
skontaktuj się z nami!